Huismoeder
Keizersmantel
 

Natuurfotografie

Gert en Janny Gelmers

 

 
 
Vlinders


Vlinders zijn insecten met een interessante levensloop. Ze beginnen als eitje, dat zich ontwikkelt tot een rups. De kleine rupsjes van slechts enkele millimeters groeien snel door het vele eten. Sommige rupsen eten alleen van een bepaald soort plant, anderen eten van meerdere soorten. De planten, waar de rupsen van eten, noemen we waardplanten.
Na een poosje krijgen de rupsen kleuren en stekels of haren en kun je al zien welke vlinder het wordt. Later verpoppen de rupsen. In deze poppen vindt dan de gedaanteverwisseling (metamorfose) tot vlinder plaats. Uiteindelijk komt de vlinder uit de pop. De meeste vlinders leven daarna enkele dagen tot een paar weken.

Het bovenstaande geldt voor dag- en nachtvlinders. Dagvlinders vliegen overdag en de meeste nachtvlinders vliegen 's nachts. Er zijn echter ook dag-actieve nachtvlinders, die je dus overdag tegen kunt komen.

Het verschil tussen dag- en nachtvlinders is gemakkelijk te zien aan de sprieten (antennen) op de kop. Alleen bij dagvlinders lopen deze sprieten uit in een knopje.

Elk landschaptype kent zijn eigen specifieke vlindersoorten. Daarnaast zijn er een aantal soorten vlinders die het wat dat betreft niet zo nauw nemen. Voor het behoud van zo veel mogelijk vlindersoorten is het dus van belang dat diverse landschapstypen in stand blijven.

De meeste dagvlinders vliegen pas bij een temperatuur vanaf 17 graden. Nachtvlinders zijn het hele jaar door aanwezig. Sommige daarvan leven alleen in najaar en winter, wanneer de temperaturen dus fors lager zijn.

  

 

 

 

 
 Boomblauwtje

Boomblauwtje

Kameeltje

Kameeltje

Vuursteenvlinder

Vuursteenvlinder

Koninginnenpage
Koninginnenpage